روسومات ازدواج در سیستان وبلوچستان

خواستگاری یا گندنفت (Gendenent) 
مراسم خواستگاری یا گندنفت یک مراسم گوهی است که خانواده داماد به خانه عروس میروند و مبلغى پول را که به آن وشداد مى‌گويند، تعين مى‌کنند تا خانوادە عروس وسايل مورد نياز را تهيه نمايند.


مراسم عقد کنان یا نکاح
اين مراسم در خانه پدر داماد برقرار مى‌شود و يکى از اقوام نزديک عروس مانند عمو يا دائى در جلسه عقد شرکت مى‌کنند. صيغه عقد توسط مولانا (روحاني) جارى مى‌گردد. پس از عقد داماد، بستگان وى تقاضاى کمک يعنى ”بجاري“ مى‌کنند.

مراسم عروسی یا دوات
دو يا سه روز در خانه داماد جشن و پايکوبى برگزار مى‌شود و روز آخر، همه بستگان و اطرافيان به ناهار دعوت مى‌شوند. به اين روز لوتى (Loweti) مى‌گويند. بعد از ناهار داماد را بر شترين آذين بسته سوار کرده و روى سر او چادرى انداخته و او را براى شستشو به چشمه يا رودخانه يا قنات مى‌برند.

و در مسير مردم کف‌زنان وى را همراهى مى‌کنند. سپس داماد لباس نو مى‌پوشد و دسته‌جمعى به طرف خانه پدر عروس حرکت مى‌کنند. در نزديکى خانه عروس اقوام عروس جلو داماد مى‌آيند، شتر را مى‌خوابانند و داماد را پياده مى‌کنند تا به داماد هديه (سراپي) بدهند و داماد تا هديه نگيرد پياده نمى‌شود. پس از گرفتن قول دريافت هديه، يکى از نزديکان او را در آغوش مى‌گيرد و به محلى که از پيش آماده کرده‌اند مى‌برند.

 با ورود داماد، پدر عروس عده‌اى را به شام دعوت مى‌کند. اين شام را ”لوت بانور (Loweti banor) مى‌نامند. بعد از شام داماد رهسپار حجله مى‌شود. در جلوى حجله يک زن به‌نام ”دم‌دري“ منتظر داماد مى‌ماند. داماد و عروس سه روز تمام در حجله مى‌مانند و سپس به خانه پدر داماد مى‌روند که به اين ديدار گندکان (gendokan) مى‌گويند. بعد از ناهار به ديدار خانوادهٔ عروس مى‌روند و دوباره به خانه پدر داماد برمى‌گردند. محل زندگى آنان در ميان قبيله داماد است.

مطالب پیشنهادی:  مصرف لیمو ترش در بارداری